Dataset

Grondwateraanvulling

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft een beeld van de mogelijkheden voor aanvulling van de grondwatervoorraad op basis van de samenstelling van de ondergrond en de hydrologische randvoorwaarden. Op plaatsen waar vrijwel geen grondwateraanvulling optreedt, is onttrekking van zoet grondwater niet mogelijk. 1 = rood = vrijwel geen aanvulling 2 = geel = redelijke aanvulling 3 = blauw = goede aanvulling

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=water:geonam_grwtvlvlk&styles=&bbox=13587.7490234375,358003.8125,77885.21875,418385.90625&width=768&height=721&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_grwtvlvlk

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wms

Grondwateraanvulling

geonam_grwtvlvlk

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wms

Grondwateraanvulling