Dataset

Alle landschappelijke en cultuurhistorische puntelementen van Provinciaal belang

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Alle landschappelijke en cultuurhistorische puntelementen van Provinciaal belang: Vliedbergen, welen, paalhoofden, molenbiotopen, forten, kastelen, hollestelles, oesterputten en groeve Nieuw Namen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=wbn:georok_prv12lndshppnt&styles=&bbox=14972.9794921875,358708.375,74922.5703125,417701.8125&width=768&height=755&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

georok_prv12lndshppnt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?request=GetCapabilities

Alle landschappelijke en cultuurhistorische puntelementen van Provinciaal belang

georok_prv12lndshppnt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wfs?request=GetCapabilities

Alle landschappelijke en cultuurhistorische puntelementen van Provinciaal belang