Dataset

Verrichten vrijwilligerswerk, jongeren (18 tot 25 jaar); 2000-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft informatie over het aantal jongeren van 18 tot 25 jaar dat vrijwilligerswerk doet. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd. Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2015: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71828ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71828ned

Verrichten vrijwilligerswerk (jongeren 15 tot 25 jaar). uitgesplitst naar geslacht en landseel.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71828ned

Verrichten vrijwilligerswerk (jongeren 15 tot 25 jaar). uitgesplitst naar geslacht en landseel.