Dataset

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de groothandelsbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers: De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 01 maart 2024. De cijfers van 462 Groothandel in landbouwproducten en 4621 Groothandel in akkerbouwproducten zijn per kwartaal 1 2023 vrijgegeven voor publicatie als voorlopig cijfer. De cijfers van het 4e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83827NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83827NED

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83827NED

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).