Dataset

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, 2003 - 2008, SBI '93

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling per kwartaal van de omzet in de bedrijfstak Groothandel en handelsbemiddeling. De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2005, in ontwikkelingspercentages en in cumulatieve ontwikkelingspercentages. De gegevens kunt u uitsplitsen naar branche. Daarbij zijn de sbi's 511 (Handelsbemiddeling) en 519 (Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met een algemeen assortiment) niet apart in de tabel opgenomen. Dit vanwege het ontbreken van (betrouwbare) cijfers. De ontwikkeling van sbi 51 (Groothandel en Handelsbemiddeling) is wel inclusief de sbi's 511 en 519.

Gegevens beschikbaar van: 2003 - 2008

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2009: Door nagekomen informatie en hertypering van bedrijven is een aantal indexcijfers gecorrigeerd. Het betreft de branches:

  • Groothandel en handelsbemiddeling (sbi 51) voor het eerste en derde kwartaal van 2007 en het eerste tot en met vierde kwartaal van 2008;
  • Groothandel in landbouwproducten en levende dieren (sbi 512) voor het eerste en derde kwartaal van 2007 en het eerste tot en met vierde kwartaal van 2008;
  • Groothandel in voedings- en genotmiddelen (sbi 513) voor het tweede en derde kwartaal van 2007 en het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2008;
  • Groothandel in overige consumentenartikelen (sbi 514) voor het derde en vierde kwartaal van 2008;
  • Groothandel in intermediaire goederen (geen agrarische), afval en schroot (sbi 515) voor het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2008;
  • Groothandel in machines, apparaten en toebehoren (sbi 518) voor het tweede en vierde kwartaal van 2008.

Als gevolg hiervan zijn de bijbehorende (cumulatieve) omzetontwikkelingen aangepast. Vooral voor sbi 515 heeft dit geleid tot een bijstelling, in neerwaartse richting.

Deze tabel is gestopt per eind 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van januari 2009 een belangrijke wijziging ondergaan. De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS is drastisch herzien. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het CBS heeft daarom een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71831ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71831ned

Groothandelsbedrijven, omzetindex, omzetontwikkeling Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71831ned

Groothandelsbedrijven, omzetindex, omzetontwikkeling Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100