Dataset

Archeologische Beleidskaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Flevoland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Archeologische Beleidskaart bevat de volgende thema's: Archeologische aandachstgebieden. Dit zijn gebieden die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn. De provincie wijst deze gebieden alleen aan, voor zover geldende bestemmingsplannen uit een oogpunt van archeologische monumentenzorg onvoldoende bescherming bieden. De Provinciaal Archeologsiche Kerngebieden (PArK) en de Top-10 locaties van archeologische monumenten in Flevoland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.flevoland.nl/pgrvoorbeeldplaatjes/CHW_ABK.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CA_AA_TOPLOCATIES

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wfs

Top 10 archeologische locaties

CA_PARK

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wfs

Provinciaal Archeologisch en Aardkundig Kerngebied (PArK)

CA_AA_AANDACHTSGEBIED

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wfs

Archeologische Aandachtsgebieden