Dataset

Uitsplitsing naar valuta van bepaalde activa en passiva van in Nederland gevestigde MFI's (exclusief DNB) (Maand)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner De Nederlandsche Bank (Rijk)
Updated 02/16/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Uitsplitsing naar valuta van bepaalde activa en passiva van in Nederland gevestigde MFI's (exclusief DNB), niet gecorrigeerd voor securitisaties, per maand vanaf december 1990.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Uitsplitsing naar valuta van bepaalde activa en...

JSON CC-BY (4.0)

Uitsplitsing naar valuta van bepaalde activa en passiva van in Nederland gevestigde MFI's (exclusief DNB), niet gecorrigeerd voor securitisaties, per maand vanaf december 1990.