Dataset

Barium in de bovengrond (0-10 cm) bij diverse landgebruik-grondsoort combinaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Wat is er te zien: Bariumgehalte (Relatief t.o.v. mediaan) voor bovengrond (0-10cm) voor 4 landgebruik-grondsoort combinaties in Nederland.

Toelichting: Er is momenteel geen norm voor Barium (voormalige interventiewaarde = 920 mg/kg droge stof). De aanwezigheid van Barium in de bodem kan zowel van nature als door een anthropogene bron zijn.

Barium kent diverse industrieële toepassingen, het wordt bijvoorbeeld in andere landen gebruikt voor schaliegaswinning. De exacte gevolgen voor volksgezondheid zijn beperkt onderzocht (zie Envir. Geochem. Health: Kravenchenko et al., 2014). Gevolgen zijn o.a. hart- en nieraandoeningen.

Wat is de Waarde: diffuse bodemverontreiniging heeft effecten op de mogelijkheden voor het benutten van ecosysteemdiensten.

Belangrijk voor: Ecologische kapitaal en ecosysteemdiensten. Volksgezondheid effecten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

rivm_r17a_20121231_pc_bariumtops

OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms

OGC:WMS

rivm_r17a_20121231_pc_bariumtops

OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wfs

OGC:WFS