Dataset

Verkeer- Netwerkvisie provinciale wegen lijnen, provincie Gelderland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland
Bijgewerkt 16/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Functioneel kader wegennet Gelderland. Wegennetvisie Gelderland is het regionale hoofdwegennet beschreven en getekend op kaarten. Dat zijn voornamelijk provinciale wegen, maar ook de Rijkswegen en een aantal gemeentelijke wegen vervullen een belangrijke economische functie voor onze provincie. Vastgesteld PS 17 mei 2017

Contactinformatie
Naam: Akke Drentje, Provincie Gelderland P&CMERO-MOB
Email: provincieloket@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl
Phonenumber: (026) 359 9999

Webservice

geo_admin.geo.InVkMo_Netw_visie_prov_wegen_l

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_BOW/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

geo_admin.geo.InVkMo_Netw_visie_prov_wegen_l

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_BOW/MapServer/WFSServer

OGC:WFS