Dataset

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief, 2015-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer en het perspectief (zie laatste alinea in paragraaf 4 Bronnen en methoden) van het jeugdhulptraject gegeven.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020 Vanwege een trendbreuk verschijnen de cijfers vanaf 2021 in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:

  • De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Cijfers vanaf 2021 staan in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82970NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82970NED

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82970NED

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject