Dataset

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/31/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer en de verantwoordelijke gemeente gegeven volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers: De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2023:

  • De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn toegevoegd.
  • De (nader) voorlopige cijfers over 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 april 2023:

  • De variabele 'gemiddelde duur van de beëindigde trajecten in dagen' is toegevoegd aan de tabel.
  • Daarnaast heeft het CBS gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers per regio/gemeente over 2021 in deze tabel. De landelijke uitkomsten zijn ongewijzigd.
  • Verder zijn gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan uit de tabel verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 worden eind april 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85097NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85097NED

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop daarvan, soort start, duur, reden beëindiging en verwijzer van het traject en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85097NED

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop daarvan, soort start, duur, reden beëindiging en verwijzer van het traject en regio