Dataset

BRT TOP100raster

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 06/22/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
  • Soil
  • Water
  • Organisation and policy
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

TOP100raster is gemaakt door middel van automatische generalisatie uit TOP10NL. Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor kleinschalige toepassingen. TOP100raster is geschikt als topografische ondergrond in GIS, CAD en Desktop Mapping.

Landing page: https://www.kadaster.nl/-/topraster

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://github.com/kadaster/top100nl/raw/master/TOP100raster.JPG
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WMS view service TOPraster (alle TOPraster producten)

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/brt/topraster/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=wms

OGC:WMS

Download Feed TOP100raster (GeoTIFF, actueel en historie, landelijk en kaartbladselectie)

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/brt/topraster/atom/top100raster.xml

INSPIRE Atom

Downloads

Download actuele TOP100raster

ZIP CC-BY (4.0)

Op deze pagina kan het product TOP100raster gedownload worden.