Dataset

Samenhangende landschapsstructuur 7 deelgebieden (Omgevingsvisie 2016-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Bijgewerkt 10/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Dit bestand bevat de samenhangende landschapsstructuur van zeven deelgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020.
De samenhangende landschapsstructuur bestaat uit aan elkaar gerelateerde landschapselementen en karakteristieken en overstijgt daarmee het niveau van losse elementen.
Wij onderscheiden in onze provincie zeven deelgebieden.

• Wierdenland en Waddengebied
• Oldambt
• Zuidelijk Westerkwartier
• Westerwolde
• Veenkoloniën
• Gorecht
• Centrale Woldgebied en Duurswold.
In de uitwerking per deelgebied geven wij aan hoe de landschapsstructuur kan worden gerespecteerd en versterkt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De zeven deelgebieden hebben elk hun eigen kwaliteiten en karakteristieken, maar vormen tegelijk een samenhangend geheel.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Landelijk Gebied en Water, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

SamenhangendeLandschapsstructuur7Deelgebieden

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsvisie:SamenhangendeLandschapsstructuur7Deelgebieden

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS