Dataset

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden vijf varianten van de gezonde levensverwachting weergegeven:

  • De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
  • De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
  • De levensverwachting zonder chronische ziektes
  • De levensverwachting zonder psychische klachten
  • De levensverwachting zonder GALI-beperkingen Daarnaast zijn ook cijfers over de 'gewone' levensverwachting opgenomen, zodat de cijfers over gezonde levensverwachting hieraan gerelateerd kunnen worden.

In de tabel zijn de gegevens over (gezonde) levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Geslacht (per statistiekjaar 2018 is dat inclusief totaalcategorie)
  • Leeftijd

Met deze tabel kan de ontwikkeling door de tijd van de gezonde levensverwachting in beeld worden gebracht. Zo is bijvoorbeeld af te lezen dat de levensverwachting zonder chronische ziektes voor vrouwen daalde in de jaren tachtig en negentig. De levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen voor mannen nam in dezelfde periode juist toe.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijziging per 19 januari 2024: In de berekening van de levensverwachting zonder psychische klachten (MHI-5), voor de jaren 2020, 2021 en 2022, waren onjuiste prevalenties van ongezondheid gebruikt voor kinderen tot 12 jaar. Dat is nu aangepast. De correctie leidt, voor de kinderleeftijden, tot lagere schattingen van de levensverwachting zonder psychische klachten. Daarnaast zijn voor de levensverwachting zonder psychische klachten standaardfouten toegevoegd voor de leeftijden 0, 1 en 5 jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Derde kwartaal 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71950ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71950ned

Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, geestelijke gezondheid, GALI

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71950ned

Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, geestelijke gezondheid, GALI