Dataset

Gezonde levensverwachting:2001-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden vier varianten van de gezonde levensverwachting weergegeven:

  • De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
  • De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
  • De levensverwachting zonder chronische ziektes
  • De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

In de tabel zijn de gegevens over gezonde levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Geslacht
  • Leeftijd

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2009.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

De cijfers over gezonde levensverwachting worden nu voor ieder jaar apart berekend. Een tijdreeks met recente cijfers kan men vinden in de tabel 'Gezonde levensverwachting; vanaf 1981'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71559ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71559ned

Gezonde levensverwachting ervaren gezondheid, ziektes, MHI, beperkingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71559ned

Gezonde levensverwachting ervaren gezondheid, ziektes, MHI, beperkingen