Dataset

Reactietijd Prio 1-meldingen, gemeente, regionale eenheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Politie (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Police, fire department and emergency services
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal Prio 1-meldingen per gemeente per maand. Deze worden verder uitgesplitst naar reactietijden per tijdscategorie en een percentage binnen 15 minuten ter plaatse is. Het gaat hier om meldingen die via de regionale meldkamers (meestal via 112) zijn binnengekomen en waar inzet op is gepleegd. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van dat betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel worden geregeld geactualiseerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen met eerdere publicaties ontstaan. Actualisatie van de cijfers is nodig om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht de herindeling van gemeenten of aanpassing van de codering met terugwerkende kracht te kunnen verwerken.

Wijzigingen per 15 mei 2024: Cijfers over april zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? 17 juni worden de cijfers over mei toegevoegd.

Landing page: https://politieopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=Politie&graphtype=Table&tableId=47008NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/47008NED

Reactietijden van PRIO1-meldingen per gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/47008NED

Reactietijden van PRIO1-meldingen per gemeente