Dataset

Prioritaire gebieden verdrogingbestrijding Zuid-Holland (TOP-gebieden)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

TOP-lijst verdroogde gebieden Zuid-Holland. Op de kaart staan de 21 prioritaire gebieden voor verdrogingbestrijding (de zogenaamde TOP-gebieden) waar verdroging wordt aangepakt op basis van de ILG-bestuursovereenkomst 2007-2013.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ATOPLIJST_VERDROOGDE_GEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

TOPLIJST_VERDROOGDE_GEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Prioritaire gebieden verdrogingbestrijding Zuid-Holland (TOP-gebieden)

TOPLIJST_VERDROOGDE_GEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Prioritaire gebieden verdrogingbestrijding Zuid-Holland (TOP-gebieden)

Data schemes

TOPLIJST_VERDROOGDE_GEBIEDEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name MT_GEBNAAM nvarchar type Gebiedsnaam
name HA numeric type Oppervlakte in hectare

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Toplijst verdroogde gebieden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_kwantiteit_kwaliteit/MapServer

accessPoint