Dataset

Gezondheids- en welzijnszorg; werknemers en kenmerken; SBI2008 2004-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZWInfo), uitgevoerd door Kiwa Carity en CAOP. Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Het betreft informatie voor verschillende branches over aantallen werknemers en FTE inclusief uitsplitsingen naar geslacht en leeftijd. Deze tabel is stopgezet, zie in paragraaf 4 de link naar AZWInfo. Daar zijn de cijfers ook beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2015.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 08-08-2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50019NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50019NED

Werknemers, FTE, geslacht, leeftijd Gezondheidszorg, welzijnszorg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50019NED

Werknemers, FTE, geslacht, leeftijd Gezondheidszorg, welzijnszorg