Dataset

Maatschappelijke participatie; 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De indicator in deze tabel gaat over de maatschappelijke participatie van jongeren van 6 tot 18 jaar. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar het lid zijn van een vrijetijdsvereniging, maatschappelijke stage en actievoeren en demonstreren.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd. Gegevens beschikbaar voor: 2007.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2015: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71913ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71913ned

Maatschappelijke participatie van jongeren (6 tot 18 jaar) Participatie, jongeren, 6 tot 18 jaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71913ned

Maatschappelijke participatie van jongeren (6 tot 18 jaar) Participatie, jongeren, 6 tot 18 jaar