Dataset

Jeugdzorg, kindermishandeling; jongeren (0 tot 18 jaar), regio's; 2002-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Youth (health)
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over jongeren van 0 tot 18 jaar die zijn aangemeld bij bureau jeugdzorg of waarvoor het advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) een eerste keer contact heeft opgenomen vanwege een vraag over of een vermoeden van kindermishandeling.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 23 september 2016: De tabel wordt nu stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=70996ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/70996ned

Jeugdzorg en kindermishandeling, jongeren van 0 tot 18 jaar naar regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/70996ned

Jeugdzorg en kindermishandeling, jongeren van 0 tot 18 jaar naar regio.