Dataset

Kindermishandeling; uitkomsten onderzoeken Veilig Thuis, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft aan in hoeveel uitgevoerde onderzoeken door Veilig Thuis organisaties de vermoedelijke aard van het (huiselijk) geweld kon worden bevestigd of weerlegd. De cijfers zijn per VT-regio beschikbaar. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 2 november 2023:

  • De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn toegevoegd.
  • De (nader) voorlopige cijfers over 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 worden eind april 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20280NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20280NED

Huiselijk geweld, adviespunt, meldpunt, veilige situatie, jongeren Onderzoek, VT, organisatie, onveilige situatie, schade, jeugd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20280NED

Huiselijk geweld, adviespunt, meldpunt, veilige situatie, jongeren Onderzoek, VT, organisatie, onveilige situatie, schade, jeugd