Dataset

Invoer en uitvoer van goederen; bedrijfsgrootte en bedrijfstak 2010-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 02/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over de in- en uitvoerwaarde van goederen en de mutaties. De cijfers worden verder uitgesplitst naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), en bedrijfsgrootte. Deze tabel is inmiddels verouderd en stopgezet.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB

Gegevens beschikbaar van: 1e kwartaal 2011 tot en met 4e kwartaal 2015.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief. De cijfers over 2015 zijn niet precies vergelijkbaar met de cijfers over 2014, omdat in 2015 een vereenvoudigde bedrijfsopgave en een nieuwe wederuitvoerdefinitie hun intrede doen en er tevens diverse kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. De totale goederenuitvoer zou in 2014 ruim 16 miljard euro lager zijn geweest met methodebreuken. Bij de totale goedereninvoer gaat het om 9 miljard euro minder. In de tabel zijn de in- en uitvoerwaarde over 2014 en 2015 dus niet vergelijkbaar. De onderwerpen Jaarmutatie invoer en Jaarmutatie uitvoer bevatten daarom géén groei van de in- en uitvoer voor 2015.

Wijzigingen per 3 februari 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48014NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48014NED

Invoer, Uitvoer Bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48014NED

Invoer, Uitvoer Bedrijfstak, bedrijfsgrootte