Dataset

vobo_kunstwerk_p

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Contractgrenzen 2018- 2020 Vast Onderhoud Beweegbare Objecten (VOBO) van van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid. De contractgrenzen zijn een een momentopname vanuit geodatabase BeheerkaartNat. In de IVOV-contractgrenzen zijn de volgende lagen te onderscheiden: Kunstwerken, Oevers, Water, Exploitatie als lijnen punten en/of vlakken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/4e8d45b3-a11b-4d29-a6bc-5fb882d30787/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

toekomstige_contracten_vobo

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/toekomstige_contracten_vobo/MapServer

accesPoint

toekomstige_contracten_vobo

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/toekomstige_contracten_vobo/FeatureServer

accesPoint

kunstwerk_punt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toekomstige_contracten_vobo/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

toekomstige_contracten_vobo:kunstwerk_punt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toekomstige_contracten_vobo/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads