Dataset

Kustlijnkaarten: Ligging RijksStrandpalen lijn langs de Nederlandse Kust (2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ligging van de RijksStrandPalen lijn langs de nederlandse Kust. In het kader van het JARKUS programma worden jaarlijks loodrecht op de RijkStrandpalenlijn (de lijn die de RijksStrandPalen onderling verbindt) hoogte en dieptemetingen verricht. Deze metingen dienen als input voor onder andere onderzoek en toetsing basiskustlijnpositie. De RijksStrandPalen lijn vormt het 0 punt van de metingen (landwaarts is negatief). Deze laag wordt gebruikt voor weergave in de Kustlijnkaartenboeken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/908301cf-b79c-4b42-b74e-149cf876c058/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

kustlijnzorg

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kustlijnzorg/MapServer

ArcGIS MapService

kustlijnzorg

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kustlijnzorg/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

rijksstrandpalen_l_2016

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnzorg/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kustlijnzorg:rijksstrandpalen_l_2016

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnzorg/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads