Dataset

Areaal beheer - Schakelkasten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De schakelkasten ten behoeve van de openbare verlichting in begeer van de provincie Zuid-Holland

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_W_OVL_KASTEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_W_OVL_KASTEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Schakelkasten

ABS_W_OVL_KASTEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Schakelkasten

Data schemes

ABS_W_OVL_KASTEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Schakelkast nvarchar type Schakelkast
name Netbeheerder nvarchar type Netbeheerder
name Traject nvarchar type Weg- of vaarwegtraject
name Trajectdeel nvarchar type Weg- of vaarwegtrajectdeel

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: OVL - Schakelkasten, OVL - Schakelkasten

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_tbv_infor/MapServer

accessPoint