Dataset

Landelijke habitattypenkaarten versie T0

Permanent linkCopied
State Available
Data owner BIJ12 (Overig)
Updated 05/30/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Voor elk Natura 2000-gebied is een habitattypenkaart gemaakt die de situatie rond het moment van het aanwijzen van het betreffende Natura 2000-gebied beschrijft: de zogenaamde T0-kaart. In de Nationale Databank Vegetatie- en Habitatkarteringen (NDVH) zijn deze kaarten verzameld en tot een landelijke dataset samengevoegd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?layers=ndvh_habitat_t0_all&service=WMS&request=GetMap&WIDTH=250&HEIGHT=250&Format=image/png;%20mode=8bit&BBOX=-1000%2C300000%2C349000%2C650000&CRS=EPSG%3A28992
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ndvh_habitat_package_t0

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat Package T0

ndvh_habitat_t0_1000

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 1000

ndvh_habitat_t0_2000

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 2000

ndvh_habitat_t0_3000

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 3000

ndvh_habitat_t0_4000

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 4000

ndvh_habitat_t0_5000

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 5000

ndvh_habitat_t0_6000

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 6000

ndvh_habitat_t0_7000

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 7000

ndvh_habitat_t0_9000

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 9000

ndvh_habitat_t0_all

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 All

ndvh_habitat_t0_kwal

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_NDVH/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

NDVH Habitat T0 Kwal

Documentation

Nationale Databank Vegetatie- en Habitatkarteringen (NDVH) ook voor bulk download

HTML Publiek domein
Download: https://www.ndvh.nl

accessPoint