Dataset

Vervolging en berechting misdrijven; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/11/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over bij een parket ingeschreven rechtbankstrafzaken, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en zaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De door het OM genomen beslissingen zijn onderverdeeld naar de soort beslissing. De afdoeningen door de rechter zijn onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie. De gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd op het moment van plegen van het strafbare feit, soort verdachte, type misdrijf, hoogst gevolgde opleiding, huishoudensinkomen en herkomstkenmerken.

De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld.

Bij het bepalen van het soort misdrijf wordt gekeken naar het zwaarste feit binnen de zaak. Dit wordt bepaald op basis van het feit waarop in de wet de hoogste straf staat. Bij de bepaling van het zwaarste feit wordt rekening gehouden met eventueel verzachtende en/of verzwarende omstandigheden. Op basis van het zwaarste feit wordt de indeling naar Standaard Classificatie Misdrijven 2010 gemaakt. Een zaak kan meerdere feiten bevatten, waarvan er in deze tabel alleen de zwaarste wordt weergegeven. De tabel is daarmee niet geschikt om de frequentie van een bepaald type criminaliteit te bepalen. De sanctie die door de rechter is opgelegd, kan ook voor een ander misdrijf dan het zwaarste zijn opgelegd.

Personen kunnen in een jaar meerdere keren voorkomen als verdachte/veroordeelde. Zo kan een persoon bijvoorbeeld verdachte zijn in meerdere zaken die in een jaar instromen bij het OM. Ten tweede is het mogelijk dat de zaak van een persoon binnen een jaar in meerdere fases wordt geteld; bijvoorbeeld als de zaak in hetzelfde jaar instroomt bij het OM als dat het OM een beslissing neemt in de zaak.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

De inkomensgegevens (2001 tot en met 2004) en de gegevens voor hoogst gevolgde opleiding (2001 tot en met 2012) worden vanwege de beperkte beschikbaarheid in deze tabel niet weergegeven. Vanaf 2011 is de bepaling van de inkomensgrens gewijzigd, wat kan resulteren in een trendbreuk.

Wijzigingen per april 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel vervangt de tabel Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar: Cijfers over 2023 komen eind augustus 2024 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85812NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85812NED

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter, sancties. Leeftijd, geslacht, opleiding, huishoudensinkomen, herkomstkenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85812NED

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter, sancties. Leeftijd, geslacht, opleiding, huishoudensinkomen, herkomstkenmerken