Dataset

Misdrijven; berechting in eerste aanleg, gemeenten (indeling 2013) '94-'13

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De cijfers zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, eindbeslissing, 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2013. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB). De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten, naar de situatie in 2013. Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De gegevens over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 december 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Misdrijven; vervolging en berechting naar regio. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82297NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82297NED

Afdoening rechter in eerste aanleg naar 25 grote steden. Soort misdrijf en eindbeslissing.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82297NED

Afdoening rechter in eerste aanleg naar 25 grote steden. Soort misdrijf en eindbeslissing.