Dataset

Omgevingsverordening- Stiltegebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 03/22/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat aangewezen stiltegebieden ter voorkoming of beperking van geluidhinder. De provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte en van het behoud van de diversiteit aan geluiden, dit zowel in natuurgebieden als in deze gebieden in of bij de stedelijke omgeving. Dit streven hangt samen met de doelen voor natuur, wonen, recreatie en vrijetijdseconomie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVI_Stiltegebieden.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVE_Stiltegebieden

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

POVE_Stiltegebieden

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS

Documentation

OmgevingsVerordening

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

landingpage