Dataset

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen; sector

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Income policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gecorrigeerde en ongecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen van werknemers woonachtig in Nederland met een (hoofd)baan van vier uur of meer per maand en een leeftijd van 15 tot en met de AOW-leeftijd. Banen van scholieren en studenten en banen van stagiairs en banen in de sociale werkvoorziening tellen niet mee. Het peilmoment is de laatste vrijdag van september. Voor de bepaling van het aantal banen en de berekening van uurlonen en loonverschillen is een onderzoeksbestand samengesteld met als basis de baaninformatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) en één jaargang van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De onderzoekspopulatie is opgesplitst in banen bij de overheid en banen in het bedrijfsleven. Deze twee subpopulaties zijn apart onderzocht. De cijfers zijn afkomstig van het tweejaarlijkse onderzoek Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen. Zie paragraaf 3 en 4 voor meer informatie over dit onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf 2014.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 februari 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 1e kwartaal van 2026 komen er nieuwe cijfers.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26056NED

Ongecorrigeerd en gecorrigeerd beloningsverschil; marges sector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26056NED

Ongecorrigeerd en gecorrigeerd beloningsverschil; marges sector