Dataset

Scheepvaart verkeersscheidingsstelsel Noordzee (Nederlands Continentaal Plat)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/30/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
  • Transport
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het Scheepvaart verkeersscheidingsstelsel Noodzee bevat kilometerpunten op de as van de vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat, Ankergebieden, vaargeulen, begrenzing en zonering. Deze dataset is aangemerkt als As-Is bron voor EU-doelen.

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/vss.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ankergebieden

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

begrenzing

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

kilometreringlabels

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

seperatiezones

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

vaargeulenpertypeentiteit

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

verkeersscheidingsstelsel:ankergebieden

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.0

accessPoint

verkeersscheidingsstelsel:begrenzing

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.0

accessPoint

verkeersscheidingsstelsel:kilometreringlabels

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.0

accessPoint

verkeersscheidingsstelsel:seperatiezones

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.0

accessPoint

verkeersscheidingsstelsel:vaargeulenpertypeentiteit

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.0

accessPoint

VSS - Atom Service Feed

ATOM CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vss/atom/vss.xml

accessPoint