Dataset

Werknemers; overwerken, positie werkkring, kenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over overwerken door werknemers (van 15 tot 75 jaar, exclusief de institutionele bevolking). Werknemers zijn onderverdeeld in degenen die regelmatig, soms of niet overwerken. De cijfers over overwerken kunnen worden ingedeeld naar positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en beroepsklasse.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024: De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 26 januari 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers in deze tabel niet vergelijkbaar met de cijfers in de tabel Werknemers; mate van overwerken, 2006-2020 (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2025.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85719NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85719NED

Werknemers, overwerken, overwerkuren, positie in de werkkring Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur, beroep

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85719NED

Werknemers, overwerken, overwerkuren, positie in de werkkring Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur, beroep