Dataset

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Het Waterschapshuis (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA WMS

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/hwh/zoneringenimwa/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA WMS

Documentation

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA ATOM

HTML Onbekende licentie
Download: https://service.pdok.nl/hwh/zoneringenimwa/atom/index.xml

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA ATOM