Dataset

Omgevingsverordening- Het aanvoergebied vanuit het IJsselmeergebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe heeft bij waterschaarste of dreigende waterschaarste, gelet op de verdeling van het beschikbare water voor het aanvoergebied vanuit het IJsselmeergebied over de behoeften voor kleinschalig hoogwaardig gebruik, bedoeld in artikel 3.14, eerste lid, aanhef en onder c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving achtereenvolgens prioriteit:a. verwerken als industrieel proceswater;b. tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen.Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVE_Aanvoergebied_IJsselmeergebied.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVE_Aanvoergebied_IJsselmeergebied

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

POVE_Aanvoergebied_IJsselmeergebied

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS

Documentation

OmgevingsVerordening

HTML Onbekende licentie
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

landingpage