Dataset

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Other forms of education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin werkzame personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten hebben actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, soort diploma en studierichting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023: Geen, deze tabel is nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 3e kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfer over 2021 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85699NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85699NED

Uitstromers mbo met werk, met en zonder diploma Studierichting, bedrijfstakken, peilmomeni

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85699NED

Uitstromers mbo met werk, met en zonder diploma Studierichting, bedrijfstakken, peilmomeni