Dataset

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Other forms of education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders), soort diploma en studierichting. Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023: Geen, deze tabel is nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2024. Het betreft cijfers over de arbeidskenmerken van het mbo-cohort 2012/'13 10 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2017/'18 5 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2018/'19 4 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2019/'20 3 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2020/'21 2 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2021/'22 1 jaar na verlaten onderwijs en van het mbo-cohort 2022/'23 direct na verlaten onderwijs.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85696NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85696NED

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Leeftijd, peilmoment

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85696NED

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Leeftijd, peilmoment