Dataset

Wegkenmerkendatabase-WKD / Wegversmallingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de wegversmallingen van alle wegen in het NWB weergegeven voor zover deze zijn aangegeven in het verkeersbordenbestand. Niet alleen wordt aangegeven om welk type wegversmalling het gaat, maar ook wat de minimale breedte van de wegversmalling is. In sommige gevallen gaat het niet om een versmalling, maar om een verbod, waarbij auto’s die breder zijn dan een bepaalde maat, geen verdere doorgang hebben. Het gaat dan om het C18 bord. Met dit WKD-bestand wordt het gemakkelijker om de juiste route te bepalen voor een voertuig met bepaalde afmetingen. De wegversmallingen en de bijbehorende verkeersborden zijn overgenomen uit de BGT en het verkeersbordenbestand dat bij NDW beschikbaar wordt gesteld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/nwb_w.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

WKD - Wegversmallingen

HTML Publiek domein
Download: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/wkd/Wegversmallingen/

dataset

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

HTML Publiek domein
Download: https://www.ndw.nu/

website

Website van het Nationaal WegenBestand - NWB

HTML Publiek domein
Download: https://www.nationaalwegenbestand.nl/

website