Dataset

Wegkenmerkendatabase-WKD / Komgrenzen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 06/12/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de bebouwde kommen, zoals deze bedoeld worden in de wegenverkeerswet weergegeven. De wegkenmerkendatabase geeft dus aan welke wegvakken of delen van wegvakken binnen de bebouwde kom vallen. Voor het bepalen van de wegvakken die binnen de bebouwde kom vallen wordt gebruik gemaakt van de Basisregistratie Topografie (BRT).
Er zijn meerdere definities van een bebouwde kom, waaronder:

  • Volgens de hierboven genoemde wegenverkeerswet en de blauwe komborden
  • In de zin van de Wabo, betreffende bestemmingsplannen
  • In de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening
  • Volgens de Wet natuurbescherming en de Boswet
  • Volgens de Wet geurhinder en veehouderij Volgens CBS zijn er wel 17 definities te vinden van de bebouwde kom. Hier gaat het dus om de bebouwde kom in de zin van de wegenverkeerswet.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/nwb_w.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

WKD - Komgrenzen

HTML Publiek domein
Download: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/wkd/Komgrenzen/

dataset

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

HTML Publiek domein
Download: https://www.ndw.nu/

website

Website van het Nationaal WegenBestand - NWB

HTML Publiek domein
Download: https://www.nationaalwegenbestand.nl/

website