Dataset

Verrijkte BAG ter ondersteuning van lokale energetische vraagstukken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Air
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De BAG omvat alle panden (gebouwen) van Nederland. Aan een pand is informatie toegevoegd, namelijk de gebruiksfunctie, het gebruiksoppervlak en het bouwjaar. Om (lokale) energetische vraagstukken beter te ondersteunen met meer publiek beschikbare data, wil RVO een verrijkte BAG utiliteitsbouw ontwikkelen. De bestaande BAG wordt hierbij voorzien van aanvullende informatie, die ondersteunend is bij het oplossen van energetische vraagstukken. De data kan worden gebruikt om losstaande vraagstukken op te lossen, maar ook om bestaande modellen te voorzien van geüpdatete en/of nieuwe informatie.

In dit traject zijn de utiliteitspanden aanvullend voorzien van aspecten als een indicatief energielabel en een indicatief elektriciteits-, gas- of warmtegebruik. Ook is de geometrie van panden toegevoegd waarmee de oppervlakte van de schildelen vloer, dak en gevel bepaald zijn. Van het geveloppervlak is berekend welk deel ervan met buren wordt gedeeld en welk deel met de buitenlucht in contact is en dat in aanmerking komt voor (na-)isolatie. De rapportage beschrijft de methode waarmee deze aanvullende gegevens zijn bepaald.

Er worden twee databestanden ter beschikking gesteld; een bestand met verblijfsobjecten en een bestand waarin de informatie van verblijfsobjecten op pandniveau is geaggregeerd. Deze bestanden zijn via de links hieronder te downloaden.

Daarnaast is er een Excel file beschikbaar met een beschrijving van de bijna 140 variabelen die zich in deze bestanden bevinden. In een rapportage wordt de totstandkoming van Verrijkte BAG toegelicht. Deze twee bestanden zijn de vinden via:

https://energy.nl/publications/verrijkte-bag-energetische-vraagstukken/

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter en langlopend proces om de BAG compleet te maken en toepasbaar voor specifieke (energetische) doelstellingen. In een vervolgtraject zijn we voornemens om de 11 gebruiksfuncties binnen de BAG verder op te delen naar meerdere energetisch-relevante gebouwtypen. Denk hierbij aan het identificeren van bijv. datacenters, koelhallen, zwembaden, etc. Dus houd de ontwikkelingen in de gaten!

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Verrijkte Bag pandenfile

ZIP Onbekende licentie

Het ‘Pandenbestand’; dit is een bestand op het niveau van individuele BAG panden waarbij informatie vanuit de individuele vbo’s die binnen ieder pand liggen is geaggregeerd. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven wat de dominante gebruiksfunctie van het pand is en welk gemiddeld (indicatief) energielabel het pand heeft. Dit pandenbestand omvat 1.122.882 panden. Binnen ieder pand ligt in ieder geval één vbo met een niet-woonfunctie, ook al omvat dit slechts één m2. Binnen de te downloaden zip bevindt zich een csv-, en een GeoPackage bestand waarin ook de geografische locatie als pandcontour is meegenomen.

Verrijkte BAG vbo-bestand

ZIP Onbekende licentie

Het ‘vbo-bestand’ bevat alle 2.614.038 individuele vbo’s die zijn geaggregeerd tot het vorige pandenbestand. Van deze vbo’s blijken 1.154.061 vbo’s enkel de woonfunctie te hebben; deze liggen binnen een pand waarbinnen zich in ieder geval ook een niet-woonfunctie aanwezig is. In dit ingepakte bestand bevindt zich een csv- en een GeoPackage-bestand.