Dataset

Psychosociale arbeidsbelasting werkn.; migratie, belemmering, 2014-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de psychosociale arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap op het werk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze van gegevensverzameling en –verwerking van de NEA op enkele punten van eerdere verslagjaren. Zulke verschillen kunnen systematische effecten hebben op de uitkomsten, waardoor de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet vergelijkbaar zijn met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2022.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Psychosociale arbeidsbelasting werknemers; herkomst, arbeidsbelemmering. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83050NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83050NED

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Migratieachtergrond, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83050NED

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Migratieachtergrond, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd