Dataset

Werknemers; tevredenheid en psychosociale arbeidsbelasting

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de tevredenheid met werk, de werkdruk, loyaliteit, psychische vermoeidheid door het werk, de bevlogenheid, tijd voor werkzaamheden, autonomie, de inhoud van het werk, ontwikkeling, ondersteuning van de organisatie, beloning, sfeer, agressie op het werk, tevredenheid met het werk en de balans tussen werk en privé van werknemers in de zorg en welzijn. De gegevens zijn uit te splitsen naar (sub)branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De cijfers over het vierde kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 is een nieuw onderwerp toegevoegd aan de tabel: Organisatie vraagt input werkvloer. Er waren ten onrechte voor eerdere peilingen ook cijfers opgenomen. Die cijfers gaan echter over een ander onderwerp (Inhoudelijk leuk werk). Dit is in deze publicatie gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van de meting van het tweede kwartaal van 2024 komen beschikbaar in het vierde kwartaal van 2024.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24126NED

Tevredenheid, werkdruk, loyaliteit, psychische vermoeidheid door werk AZW Branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24126NED

Tevredenheid, werkdruk, loyaliteit, psychische vermoeidheid door werk AZW Branches