Dataset

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, kenmerken ongeval

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen met 4 dagen of meer verzuim van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar kenmerken van het ongeval. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers in de afgelopen 12 maanden. Hierbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar kenmerken van het ongeval zoals de oorzaak van het letsel, het soort letsel, het verwond deel van het lichaam, medische hulp en de verzuimduur na het ongeval.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023 De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In de eerste helft van 2024 verschijnen de cijfers over 2022.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84030NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84030NED

Arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, oorzaak, soort letsel, verwonding

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84030NED

Arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, oorzaak, soort letsel, verwonding