Dataset

Watersport; watersportclubs, jachthavens, zeil- en surfscholen 1994 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Sports
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over watersportclubs, particuliere exploitanten van jachthavens en zeil- en surfscholen die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd. Het gaat daarbij om de activiteiten van de clubs en het verzorgen van instructie door de scholen. Daarnaast is informatie opgenomen over de samenstelling van de baten en lasten van de drie type watersportorganisaties. Tevens bevat de tabel informatie over de inzet van personeel en vrijwilligers bij particuliere exploitanten van jachthavens en bij watersportclubs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994 tot en met 2012

Status van de cijfers De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7528PUB

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7528PUB

Aantal organisaties, activiteit, instructies, personeel en exploitatie. Naar periode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7528PUB

Aantal organisaties, activiteit, instructies, personeel en exploitatie. Naar periode.