Dataset

Watersportclubs; activiteiten, leden, contributie 1997 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Sports
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over watersportclubs die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, de tak(ken) van watersport waarin zij actief zijn, ledenaantallen, contributie en zelfwerkzaamheid van leden van watersportclubs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 tot en met 2012

Status van de cijfers De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7527pub

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7527pub

Aantal clubs, aantal leden, contributie en zelfwerkzaamheid van leden. Naar activiteiten en periode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7527pub

Aantal clubs, aantal leden, contributie en zelfwerkzaamheid van leden. Naar activiteiten en periode.