Dataset

Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/15/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Tevens zijn de cijfers over de administratieve correcties (administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) opgenomen in de tabel.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:

  • Immi- en emigratie (inclusief administratieve correcties) naar geslacht, leeftijd (op 31 december; 5 jaargroepen 0-50 jaar en ouder), nationaliteit en regio.
  • Administratieve opnemingen en afvoeringen naar geslacht, leeftijd (op 31 december; 5 jaargroepen 0-50 jaar en ouder), nationaliteit en regio.

In deze tabel zijn de gegevens met betrekking tot immigratie uit een land beschikbaar als er 1000 of meer personen naar Nederland immigreren, op ongeacht welke periode in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juli 2024: Definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 21 april 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 2010-2021. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:

  • De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden.
  • De nationaliteiten Armeens, Azerbeidzjans, Georgisch, Kazachs, Kirgizisch, Oezbeeks, Tadzjieks, Turkmeens en Turks zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
  • Door gebruik te maken van een verbeterde manier van afleiden van de ‘Europese Unie (exclusief Nederlands)’ zijn in de jaren 2020 en 2021 kleine verschillen ontstaan ten opzicht van de stopgezette tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85451NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85451NED

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, opnemingen, afvoeringen, saldo corr -afvoeringen, -correcties, geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85451NED

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, opnemingen, afvoeringen, saldo corr -afvoeringen, -correcties, geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio