Dataset

Producentenprijzen; ProdCom, afzet en verbruik, index 2005 = 100, 2000-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prijsindexcijfers en mutaties over de afzet, de invoer en het binnenlands verbruik van industriële goederen. De goederen zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst. Maand- en jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000

Wijzigingen per 18 maart 2013: Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 18 maart 2013 in verband met de basisverlegging van 2005=100 naar 2010=100. De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2010=100 in de tabel Producentenprijzen (PPI); afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71933ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71933ned

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten Volgens goederennomenclatuur Prodcom

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71933ned

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten Volgens goederennomenclatuur Prodcom