Dataset

Producentenprijzen (2000 = 100) naar ProdCom

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Selectiemogelijkheden: Prijsindexcijfers en mutaties maand op maand en jaar op jaar van ProdCom-secties, -subsecties, -afdelingen en -categorieën naar afzet binnenland, buitenland en totaal alsmede de totale Nederlandse afzet en het totaal binnenlands verbruik. Maand- en jaarcijfers

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000 Frequentie: is gestopt De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2005 = 100. Voor meer informatie zie artikel basisverlegging Statistiek producentenprijzen.

Status van de cijfers: Per maart 2009 zijn alle cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd. Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op de laatste werkdag van elke maand.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70753ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70753ned

Prijsindexcijfers inclusief en exclusief accijns. Volgens goederennomenclatuur Prodcom.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70753ned

Prijsindexcijfers inclusief en exclusief accijns. Volgens goederennomenclatuur Prodcom.