Dataset

Stikstofgevoeligheid habitattypes Natura 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart geeft in Natura 2000 gebieden de stikstofgevoeligheid van de aanwezige habitattypes aan. Hierbij zijn de meest stikstofgevoelige aanwezige habitattypes per stukje natuur leidend, ongeacht of dit niet het primair aanwezige habitattype is. Een habitattype met een procentueel oppervlakte van 20 procent in een gebied kan daarmee de stikstofgevoeligheidsklasse bepalen. De gebieden met eenzelfde leidende habitattype zijn per natura 2000 geaggregeerd tot multi-polygonen (dissolved). De data is afkomstig van de Aerius Monitor. De gegevens uit de bronlaag Mate van overschrijding KDW zijn hierbij gekoppeld aan de ligging van de habitattypes. De gegevens zijn afkomstig uit 2020.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ASTIKSTOF_STIKSTOFGEVOELIGHEID_HABITATTYPES_NATURA2000&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

STIKSTOF_STIKSTOFGEVOELIGHEID_HABITATTYPES_NATURA2000

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Stikstofgevoeligheid habitattypes Natura 2000

STIKSTOF_STIKSTOFGEVOELIGHEID_HABITATTYPES_NATURA2000

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Stikstofgevoeligheid habitattypes Natura 2000

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Stikstofgevoeligheid habitattypes Natura 2000

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_stikstof/MapServer

accessPoint