Dataset

Overheid; overheidsconsumptie naar functie 1995 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven per beleidsterrein van de sector overheid. Voor de indeling van de beleidsterreinen wordt de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt. Deze classificatie wordt ook gebruikt in de Nationale rekeningen. De overige gebruikte begrippen sluiten eveneens aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn vanaf 95 definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81197ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81197ned

Overheidsconsumptie per subsector naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81197ned

Overheidsconsumptie per subsector naar COFOG-functies (beleidsterreinen).