Dataset

Uitstromers hoger onderwijs met werk; bedrijfstakken 2006/'07-2013/'14

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 23/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze tabel bevat cijfers over uitstromers uit het hoger onderwijs en de branche/bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn op verschillende peilmomenten. De gegevens zijn jaarlijks gemeten op 1 oktober. Verder is een uitsplitsing mogelijk naar persoons- en studiekenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07 tot en met 2013/'14.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 december 2017: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83091NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83091NED

Uitstromers hoger onderwijs met werk, met en zonder diploma, bedrijfstak bedrijfstakken, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment van werk

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83091NED

Uitstromers hoger onderwijs met werk, met en zonder diploma, bedrijfstak bedrijfstakken, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment van werk